Kategori: Læsning

 • Fase 1

  Færdighedsmål Eleven kan forstå enkle ord og udtryk
  Vidensmål Eleven har viden om transparente ord og udtryk
 • Fase 2

  Færdighedsmål Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng
  Vidensmål Eleven har viden om gættestrategier
 • Fase 3

  Færdighedsmål Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner
  Vidensmål Eleven har viden om at læse efter hovedindhold