Kategori: Sprogligt fokus

  • Fase 1

    Færdighedsmål Eleven kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt
    Vidensmål Eleven har viden om sætningsopbygning
  • Fase 2

    Færdighedsmål Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt
    Vidensmål Eleven har viden om centrale sprogbrugsregler
0

iundervisning.dk – Galgenmännchen

Dette er en sjov aktivitet til tyskundervisningen, som kan spilles i små grupper eller med en hel klasse. Skriv små sætninger eller ord, som den anden eller de andre skal gætte, hvilke bogstaver der...

Det korte link til denne aktivitet er: http://iuv.dk/3253