Kategori: Sprogligt fokus

  • Fase 1

    Færdighedsmål Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber
    Vidensmål Eleven har viden om forbindeord
  • Fase 2

    Færdighedsmål Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog
    Vidensmål Eleven har viden om udtale og sætningsopbygning
0

YouTube.com – Die Sendung mit der Maus – Videosamling

En sjov tysk kommunikationsøvelse, hvor det gælder om, at eleverne skal fortælle hinanden om, hvad de ser på en video eller et billede. Hvordan 1 De deles op i grupper á 2-3 elever. 1...

Det korte link til denne aktivitet er: http://iuv.dk/6975

0

YouTube.com – Die Sendung mit der Maus – videosamling 2

En sjov tysk kommunikationsøvelse, hvor det gælder om, at eleverne skal fortælle hinanden om, hvad de ser på en video eller et billede. Hvordan 1 De deles op i grupper á 2-3 elever. 1...

Det korte link til denne aktivitet er: http://iuv.dk/3079