Kategori: Samtale

  • Fase 1

    Færdighedsmål Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner
    Vidensmål Eleven har viden om relationsbundne udtryk
  • Fase 2

    Færdighedsmål Eleven kan udveksle budskaber og holdninger
    Vidensmål Eleven har viden om kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager
0

YouTube.com – Die Sendung mit der Maus – Videosamling

En sjov tysk kommunikationsøvelse, hvor det gælder om, at eleverne skal fortælle hinanden om, hvad de ser på en video eller et billede. Hvordan 1 De deles op i grupper á 2-3 elever. 1...

Det korte link til denne aktivitet er: http://iuv.dk/6975

0

YouTube.com – Die Sendung mit der Maus – videosamling 2

En sjov tysk kommunikationsøvelse, hvor det gælder om, at eleverne skal fortælle hinanden om, hvad de ser på en video eller et billede. Hvordan 1 De deles op i grupper á 2-3 elever. 1...

Det korte link til denne aktivitet er: http://iuv.dk/3079