Kategori: Kulturforståelse

  • Fase 1

    Færdighedsmål Eleverne kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit
    Vidensmål Eleven har viden om centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande
  • Fase 2

    Færdighedsmål Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis
    Vidensmål Eleven har viden om væsentlige elementer af tysktalende landes kultur
0

www.kindernetz.de/aktuell

En hjemmeside med tyske aktuelle nyheder for børn og unge. Med både tekst, video, billede og lyd. De helt aktuelle emner kan bruges i tyskundervisningen i de større klasser og som inspiration til at finde...

Det korte link til denne aktivitet er: http://iuv.dk/0069

0

www.ardmediathek.de – TV

Dette svarer til DR’s DR.dk/TV. Dette er nemlig gratis web-TV. Se programmer og serier m.m. på tysk. Det hele er opdelt i udsendelser, temaer, nyheder, top10, live m.m. Rigtig godt til tyskundervisningen. Undervisningsidéer: De...

Det korte link til denne aktivitet er: http://iuv.dk/4463